Σάββατο, Μαΐου 24

UEFA Study Group: Η Ελληνική αντιπροσωπεία


Στο πρόγραμμα UEFA Study Group και υπεύθυνος Σχολών Προπονητών Αρ. Μπατάκης, οι εκπαιδευτές Ευστρ. Βουτσακέλης Scheme, που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία από 19 έως 22 Μαΐου με θέμα «Elite Youth Football», συμμετείχε 11μελής ελληνική αποστολή.

Τη χώρα μας εκπροσώπησαν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, Αγ. Κυρανούδης, Ι. Ισπυρλίδης, οι ομοσπονδιακοί προπονητές  Κ. Τσάνας, Θ. Παχατουρίδης, Χ. Ζελενίτσας,  Θ. Ελευθεριάδης και οι προπονητές Ν. Γκουλής, Δ. Κάβουρας, Φ. Μαζουλουχης. 
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα  UEFA Study Group Scheme  έχει σχεδιαστεί από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου  στη Ευρώπη μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εκπαιδευτών και των προπονητών. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης του προπονητή στις κατηγορίες Εlite Youth, Grassroots και Women Football. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΠΟ συμμετείχε, για την αγωνιστική περίοδο 2013/14, και στα σεμινάρια του ίδιου προγράμματος που διοργανώθηκαν από τις Π.Ο. Ολλανδίας και Γαλλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου