Τρίτη, Δεκεμβρίου 15

Αυτά τα Σωματεία από Κεφαλονιά - Ιθάκη δικαιούται την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α.

Αυτός είναι ο κατάλογος των Κεφαλονίτικων και Ιθακήσιων αθλητικών σωματείων που εισπράττουν την οικονομική ενίσχυση - αποζημίωση από την Γ.Γ.Α για την  αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχα της οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι εκείνα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που έχουν:

·         ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων,

·         καλλιεργούν ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και

·         έχουν δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν.

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής: 2.500 ευρώ για όσα σωματεία καλλιεργούν ένα (1) άθλημα το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για όσα σωματεία καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα.

Δείτε παρακάτω τη συνολική λίστα των Θιακοκεφαλονίτικων σωματείων που δικαιούται τη συγκεκριμένη επιχορήγηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου