Δευτέρα, Οκτωβρίου 21

Ομοφωνία και γόνιμος διάλογος στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ

logo_koe

Με ομοφωνία  των εκπροσώπων από τα 120 Σωματεία που παραβρέθηκαν στη σημερινή Τακτική Συνέλευση, ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων της ΚΟΕ, για τη χρήση του έτους 2014 και σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3 του Καταστατικού της.
Ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.780.000 ευρώ, από τα οποία τα 4.430.000 αιτούνται από την ΓΓΑ και τα υπόλοιπα (350.000) αποτελούν διάφορα έσοδα της ΚΟΕ.
Τα επί μέρους ποσά αναλύονται: Διοικητικά 950.000 (δαπάνες προσωπικού 630.000), Κολύμβηση 900.000, Συγχρονισμένη κολύμβηση 400.000, Καταδύσεις 280.000, Υδατοσφαίριση 1.600.000, Τεχνική κολύμβηση 250.000, Κολύμβηση Μεγάλων Αποστάσεων 150.000, Επιστημονική Υποστήριξη 250.000.
Η Γενική Συνέλευση επίσης, ασχολήθηκε με την τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών και του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών, τροποποιείται το άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση α., σύμφωνα με το οποίο θα εκδίδεται δελτίο σε αθλητή / τρια από την ηλικία των 4 χρόνων (1 Λευκό), ενώ από την ηλικία των 4 έως 8 χρόνων δεν θα υπάρχουν μεταγραφές (1 Κατά).
Σε ότι αφορά τον Πειθαρχικό Κανονισμό, ομόφωνα τροποποιείται το άρθρο 2, περίπτωση Δ.2., σύμφωνα με το οποίο η τιμωρία προπονητή  / τριας υδατοσφαίρισης θα αντιστοιχεί σε αγωνιστικές ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου