Τρίτη, Μαΐου 16

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΣΚΙ

ΣΥΓΚΑΛΕITAI
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4-6-2017 και ώρα 19:00’ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Α.Κ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για ΘΕΜΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ SPORTSTHEA
α) Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό(άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
γ) Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
δ) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού 2016.
ε) Έκθεση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2017.
στ) Συζήτηση και έγκριση προτάσεων που θα υποβληθούν από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και τα σωματεία
ζ) Άλλα θέματα
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή Δευτέρα 5-6-2017 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου