Σάββατο, Ιουνίου 27

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου η Τακτική Γενικής Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

ΕΠΣΚΙ: Η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου της Α'Φάσης-2ης Σειράς ...

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 -7-2020 και ώρα 17:30’ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Α.Κ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α) Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό(άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
γ) Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
δ) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού 2019.
ε) Έκθεση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2020.
στ) Συζήτηση και έγκριση προτάσεων που θα υποβληθούν από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και τα σωματεία
ζ) Άλλα θέματα
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή Τετάρτη 15-7-2020 και ώρα 18:30’ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου