Τετάρτη, Ιανουαρίου 31

Π.Ε. Κεφαλληνίας:Κατάθεση δικαιολογητικών Αθλητικών Σωματείων Νομού

Παρακαλούμε τα Αθλητικά Σωματεία του Νομού, όπως προβούν στην κατάθεση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού τους, καθώς και των βιβλίων προς θεώρηση στο Τμήμα Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, προκειμένου να μην υπάρξει υπερσυσσώρευση αντιστοίχων αιτημάτων, με ταυτόχρονη έλευση.


ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου