Τρίτη, Ιουλίου 7

Υλοποιεί την υπόσχεση του ο αντιπεριφερειάρχης....... Δημοπρατείται στις 28-7 το Δημοτικό Καραβόμυλου

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

Επιτέλους και ένα αθλητικό έργο στο νησί μας.... Μπράβο Παναγή! 
Την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης», ανακοίνωσε πριν από λίγο μέσω Δ.Τ. ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας πιστός στην υπόσχεση του απέναντι στον Α.Ο. Σάμης αλλά και γενικότερα στην νεολαία της ευρύτερης περιοχής.
Πολλά λοιπόν τα μπράβο στον αντιπεριφερειάρχη μας και φυσικά θα περιμένουμε την  βοήθεια του ώστε να συμβεί κάτι αντίστοιχο και στο Δ.Α.Κ. Αργοστολίου και όχι μόνο. Ένα γήπεδο ντροπή για την Κεφαλονιά και την πρωτεύουσα της.

Ας δούμε το Δ.Τ. της Π.Ε. Κεφαλονιάς-Ιθάκης:

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει    διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Κεφ/νίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης», με  προϋπολογισμό   140.000,00 ευρώ  με  ΦΠΑ. Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό εργασιών 83.860,00 ευρώ και με προϋπολογισμό 113.821,14 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε, απρόβλεπτα  και  αναθεώρηση).

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις 23-7-2015. Η  Διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  κατά  το  εγκεκριμένο  από  τον  Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  υπόδειγμα  τύπου  Β.
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26713 60556, FAX  επικοινωνίας  26713 60635, αρμόδιος  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

             Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 28-7-2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ  και  το  σύστημα  υποβολής  προσφορών  είναι  με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  του  άρθρου  5  του Ν. 3669/08, σε  έντυπο  που  χορηγείται  από  την  Υπηρεσία.

                Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  ύψους 2.276,42 ευρώ και θα  απευθύνεται  στη Δ/νση Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας  με  ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.                
      Ο χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι 180  ημέρες.

     Το  έργο  χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ με ΚΑΕ
    9899.04.014.008.001.
   
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου