Σάββατο, Αυγούστου 9

Μικτές Ομάδες: Η προκήρυξη 2014-2015


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπόψη:
1. Το Καταστατικό της
2. Τις Διατάξεις των Κανονισμών της
3. Την  από 30.07.2014 (Νο 27) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διοργάνωση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, Παίδων & Νέων, περιόδου 2014-2015.
Άρθρο 1. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίων Πρωταθλημάτων προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Παίδων και Νέων διεξάγονται σύμφωνα με :
α. τους Κανόνες του Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο 
γ. τις αποφάσεις του Δ.Σ της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων έχει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων (εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2: Διαδικασία διεξαγωγής/ Έναρξη
Τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε τρεις (3) φάσεις.
Α΄ φάση:  Συμμετέχουν, υποχρεωτικά, οι πενήντα τρεις (53) Μικτές Ομάδες Παίδων και Νέων των ΕΠΣ, κατανεμημένες, με γεωγραφικά κριτήρια, σε έντεκα (11) ομίλους, (εννιά ομίλους με πέντε (5) Ε.Π.Σ. και δύο (2) ομίλους με τέσσερις (4) ΕΠΣ), ως εξής:
1ος  Όμιλος: ΕΠΣ: Δράμας, Έβρου, Θράκης, Καβάλας, Ξάνθης
Συγκροτούν την 1η Περιφέρεια
2ος Όμιλος: ΕΠΣ: Κιλκίς, Μακεδονίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής
Συγκροτούν την 2η Περιφέρεια
3ος Όμιλος: ΕΠΣ: Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
Συγκροτούν την 3η Περιφέρεια
4ος Όμιλος: ΕΠΣ: Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Πιερίας, Τρικάλων
Συγκροτούν την 4η Περιφέρεια
5ος Όμιλος: ΕΠΣ: Άρτας, Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Πρέβεζας-Λευκάδας
Συγκροτούν την 5η Περιφέρεια
6ος Όμιλος: ΕΠΣ: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας
Συγκροτούν την 6η Περιφέρεια
7ος Όμιλος: ΕΠΣ: Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά
Συγκροτούν την 7η Περιφέρεια
8ος Όμιλος: ΕΠΣ: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας/Ιθάκης
Συγκροτούν την 8η Περιφέρεια
9ος Όμιλος: ΕΠΣ: Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
Συγκροτούν την 9η Περιφέρεια
10ος  Όμιλος: ΕΠΣ: Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου
Συγκροτούν την 10η Περιφέρεια
11ος Όμιλος: ΕΠΣ: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων
Συγκροτούν την 11η Περιφέρεια
Σκοπός διεξαγωγής της πρώτης φάσης είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών που θα συγκροτήσουν την αντιπροσωπευτική ομάδα της Περιφέρειας.
Η Α΄ φάση θα διεξαχθεί, μετά από κλήρωση, σε διπλούς αγώνες.
Μετά το τέλος των αγώνων της Α΄ φάσης συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας, με βάση τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π., και ανακηρύσσεται η πρωταθλήτρια ομάδα του ομίλου.
Οι αγώνες του 10ου Ομίλου στην Α΄ φάση θα διεξαχθούν υπό μορφή τουρνουά και σε έναν γύρο, στην Αθήνα και σε χρόνο που θα αποφασίσει η «Επιτροπή».
Β΄ φάση:  Μετά το τέλος των αγώνων της Α΄ Φάσης συγκροτούνται οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των Περιφερειών, που συγκροτούν τέσσερις (4) ομίλους και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα με την παρακάτω σύνθεση:
1ος όμιλος: Περιφέρεια 1η - Περιφέρεια 2η - Περιφέρεια 3η             (Βόρεια Ζώνη)
2ος όμιλος: Περιφέρεια 4η- Περιφέρεια 5η - Περιφέρεια 6η (Κεντρική Ζώνη)
3ος όμιλος: Περιφέρεια 7η - Περιφέρεια 8η - Περιφέρεια 9η            (Νότια Ζώνη)
4ος όμιλος: Περιφέρεια 10η - Περιφέρεια 11η                                   (Ζώνη Νήσων)
Σκοπός διεξαγωγής των αγώνων της Β΄ Φάσης είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών που θα συγκροτήσουν την αντιπροσωπευτική ομάδα της Ζώνης.
Υπεύθυνος για την επιλογή και συγκρότηση της ομάδας (εκλέκτορας) κάθε περιφέρειας είναι ο εκάστοτε Περιφερειακός Προπονητής. 
Χρέη προπονητή της κάθε ομάδας Περιφέρειας αναλαμβάνει ο ενωσιακός προπονητής της πρωταθλήτριας ομάδας της Α΄ Φάσης.
Σε κάθε αντιπροσωπευτική ομάδα Περιφέρειας μετέχουν υποχρεωτικώς δύο (2), τουλάχιστον, ποδοσφαιριστές από κάθε Ε.Π.Σ. της περιφέρειας.
Οι αγώνες της Β΄ φάσης θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν σε τρεις (3) αγωνιστικές μέρες.
Γ΄ φάση:  Μετά το τέλος των αγώνων της Β΄ Φάσης συγκροτούνται οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των Ζωνών (Βόρεια, Κεντρική, Νότια, Νήσων) που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μορφή τουρνουά σε χρόνο και τόπο που θα αποφασίσει «η Επιτροπή».
Υπεύθυνος για την επιλογή και συγκρότηση της ομάδας (εκλέκτορας)  της κάθε Ζώνης, είναι ο ορισθείς Ομοσπονδιακός Προπονητής. 
Χρέη προπονητή της κάθε ομάδας αναλαμβάνει ο Περιφερειακός προπονητής (με βοηθό τον προπονητή της ΕΠΣ), που κατέλαβαν την πρώτη θέση στους αγώνες  της Β΄ Φάσης.
Οι πρωταθλήτριες ομάδες της Γ΄ φάσης είναι οι πρωταθλήτριες Ελλάδας των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων προεπιλογής Εθνικών Ομάδων.
Η ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων θα οριστεί με απόφασης της «Επιτροπής».
Άρθρο 2: Ηλικίες Ποδοσφαιριστών
Στο Πρωτάθλημα των ΠΑΙΔΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 
1-1-2001 έως και 31-12-2002.
Στο Πρωτάθλημα των ΝΕΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 
1-1-1999 έως και 31-12-2000.
Η μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου  συνιστά αντικανονική συμμετοχή και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 εδ. ε΄ του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Άρθρο 3: Διαιτητές
Σε όλους τους αγώνες της Α΄ φάσης θα ορίζονται διαιτητές γηπεδούχων Ε.Π.Σ. από τους πίνακες της 3ης και 4ης κατηγορίας. Δεν θα ορίζεται τέταρτος διαιτητής.
Η μετακίνηση και των τριών (3) Διαιτητών θα γίνεται με ένα (1) Ι.Χ και η αποζημίωση τους , μόνο για την μετακίνηση, θα είναι 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η αποζημίωση και η δαπάνη διοδίων θα καταβάλλεται από την γηπεδούχο Ε.Π.Σ με ενιαίο εξοδολόγιο.
Η ίδια τριάδα διαιτητών θα διευθύνει και τους δύο (2) αγώνες που θα διεξάγονται την ίδια ημέρα, πρώτα ο αγώνας των ΠΑΙΔΩΝ και στη συνέχεια ο αγώνας των ΝΕΩΝ, στο ίδιο γήπεδο ή σε διαφορετικό το οποίο δεν μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων από αυτό του πρώτου αγώνα.
Η αμοιβή των διαιτητών (διαιτητής και βοηθοί) θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι (120,00)ευρώ συνολικά (δηλ.40,00 ευρώ έκαστος) και για τους δυο αγώνες.  Το ποσό θα επιβαρύνει τις γηπεδούχες ΕΠΣ. 
Δύναται, κατόπιν συνεννόησης της οικείας ΕΠΣ με την Επιτροπή Διαιτησίας, οι διαιτητές να ορίζονται χωρίς αμοιβή.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης των διαιτητών και των βοηθών τους ο αγώνας δεν αναβάλλεται.  Οι Επιτροπές Διαιτησίας των γηπεδούχων ΕΠΣ, μετά από συνεννόηση με την ΚΕΔ/ΕΠΟ, θα ορίζουν Διαιτητές των αντίστοιχων κατηγοριών από τη δύναμη τους.
Άρθρο 4: Δηλώσεις συμμετοχής - Παράβολο
Κάθε Ε.Π.Σ. έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014 στην Ε.Π.Ο. τη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο  συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο.
Άρθρο 5: Διάρκεια αγώνα
Η διάρκεια του κάθε αγώνα ΝΕΩΝ θα είναι 90΄ (δύο ημίχρονα των 45΄ έκαστο) και των ΠΑΙΔΩΝ 80΄ (δύο ημίχρονα των 40΄ έκαστο).
Άρθρο 6: Προπονητές
α. Όλες οι ΕΠΣ υποχρεούνται να υπογράψουν σύμβαση με προπονητή-προπονητές διπλωματούχους UEFA/ΕΠΟ, οι οποίοι θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης που εκδίδονται από την Ε.Π.Ο.
Η σύμβαση αυτή θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας της ΕΠΟ, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
β. Οι παρουσίες των Περιφερειακών και των Ομοσπονδιακών προπονητών στους αγώνες , θα αναγράφονται στις παρατηρήσεις του Φύλλου Αγώνα από τους Διαιτητές.
Άρθρο 7: Δελτίο ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών στους αγώνες χωρίς τα δικαιολογητικά του Άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Άρθρο 8: Γήπεδα / Εμπορικά Δικαιώματα
1. Κάθε Ένωση υποχρεούται να δηλώσει ένα γήπεδο κι ένα εφεδρικό, στα οποία αποκλειστικά και μόνο θα διεξάγονται οι αγώνες.  Σε περίπτωση αλλαγής γηπέδου, από το κανονικό στο εφεδρικό, το αίτημα θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.  Τα γήπεδα δεν επιτρέπεται να απέχουν από την έδρα της Ένωσης άνω των 20 χλμ., εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, η αποδοχή των οποίων θα υπόκειται στην ελεύθερη κρίση της Επιτροπής.
Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομής θα γίνονται σε γήπεδα με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα.
2. Η κάθε ΕΠΣ υποχρεούται να παρέχει κάθε είδους διαφημιστική παροχή/ή και διευκόλυνση που θα ζητηθεί από τη χορηγό εταιρία και την ΕΠΟ, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, στο ενωσιακό αθλητικό κέντρο και γενικώς στα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, σημαίες σηματοποίηση και διεξαγωγή κάθε είδους προωθητικής ενέργειας, παρουσία του λογοτύπου του χορηγού στις ιστοσελίδες των ΕΠΣ. κλπ)
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κεντρικού χορηγού του πρωταθλήματος, θα ενημερωθείτε με συμπληρωματικό έγγραφο.  Όλες δε οι ομάδες υποχρεούνται και δεσμεύονται για κάθε ενέργεια, που αρμοδίως θα τους υποδειχθεί, για την απρόσκοπτη προβολή των χορηγών. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής υποχρεούται να μη διεξάγει τον αγώνα.
Άρθρο 9: Οικονομικοί Όροι
1. Επιτρέπεται η τέλεση των αγώνων με ελεύθερη είσοδο.  Σε περίπτωση εισιτηρίου η ανώτερη τιμή ορίζεται στα πέντε (5,00) ευρώ με ελεύθερη είσοδο στους μαθητές και γενικά στα νέα παιδιά (εργαζόμενους - σπουδαστές κλπ.).
Τυχόν έσοδα ανήκουν στις γηπεδούχες Ενώσεις.
2. Από την Ε.Π.Ο. θα καταβάλλονται στις Ε.Π.Σ. τα παρακάτω ποσά:
α. Για την Α΄ φάση: Το κόστος μετακίνησης για αποστολή σαράντα πέντε (45) ατόμων (ΠΑΙΔΩΝ και ΝΕΩΝ) εκ των οποίων τριάντα έξι (36) ποδοσφαιριστές ( από δέκα οχτώ (18) για κάθε ομάδα).
Για τις Β΄ & Γ΄ φάσεις:  Το κόστος μετακίνησης για σαράντα δύο (42) άτομα αποστολή (ΠΑΙΔΩΝ και ΝΕΩΝ) στα οποία περιλαμβάνονται τριάντα έξι (36) ποδοσφαιριστές (από δεκαοχτώ (18) για κάθε ομάδα), ένας (1) γιατρός, δύο (2) προπονητές, ένας (1) έφορος υλικού και δυο (2) συνοδοί, εκτός του 10ου ομίλου, όπου οι συνοδοί θα είναι έξι (6), σε όλες τις φάσεις.
Τα έξοδα μετακίνησης από και προς νησιωτικές ΕΠΣ μόνο όταν η μετακίνηση γίνεται ακτοπλοϊκώς. Όπου, όμως,  απαιτείται, οι ομάδες των Ε.Π.Σ. θα μετακινούνται αεροπορικώς με ευθύνη της ΕΠΟ.
β. Για μετακίνηση στην Ηπειρωτική Ελλάδα θα καταβάλλεται αποζημίωση όση η χιλιομετρική απόσταση επί 0,85 ευρώ/λεωφορείο.
γ. Για κάθε μετακίνηση ομάδας πρόσθετα τετρακόσια (400,00) ευρώ για φαγητό και λοιπά έξοδα για κάθε μία ομάδα (ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ).
δ. Για κάθε αγώνα Ενώσεως εντός έδρας το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ και για τις δυο (2 ) ομάδες (ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ).
ε. Στις ομάδες που μετακινούνται πέραν των 250 χλμ θα καταβάλλονται τετρακόσια (400,00) ευρώ για διανυκτέρευση για κάθε μία ομάδα (ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ), δηλαδή οκτακόσια (800,00) ευρώ συνολικά, καθώς και τριακόσια (300,00) ευρώ για διανυκτέρευση του οδηγού του πούλμαν και αποζημίωση παραμονής του οχήματος.
στ. Οι μετακινήσεις των αποστολών ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ θα γίνονται με το ίδιο μέσο και με ευθύνη των συνοδών τους.  Όπου απαιτείται διανυκτέρευση οι ομάδες θα μένουν στο ίδιο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ξενοδοχείο ή σε διαφορετική περίπτωση σε δύο κοντινά.
ζ. Η ΕΠΟ, αμέσως μόλις συγκροτηθούν οι Μικτές Ομάδες των Περιφερειών, θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης όλων των εμπλεκομένων για προπονήσεις των ομάδων.
Επίσης, στις Ενώσεις που θα φιλοξενήσουν τις προπονήσεις των περιφερειών θα καταβάλλεται, πρόσθετα, από την ΕΠΟ το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ για κάθε προπόνηση.
η. Οι ΕΠΣ, που θα φιλοξενήσουν στο γήπεδό τους τις προπονήσεις των αντιπροσωπευτικών ομάδων της Β΄ και Γ΄ Φάσης,  θα επιλεγούν από την Επιτροπή, με βάση  α. συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια  β. τον αριθμό των επιλεγέντων ποδοσφαιριστών από κάθε ΕΠΣ (έως 25 ποδ/στές) και γ. των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ των ΕΠΣ που αποτελούν την Περιφέρεια ή την Ζώνη.
θ. Ένωση, η οποία δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα αδικαιολόγητα, στερείται της επιχορήγησης για την ενίσχυση των Μικτών Ομάδων και των Ενωσιακών προπονητών για την περίοδο μη συμμετοχής.
Άρθρο 10: Έπαθλα
Στις πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων της Α΄ Φάσης θα απονεμηθούν από ένα (1) Κύπελλο και τριάντα (30) μετάλλια.
Στις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης ομάδες της Γ΄ Φάσης, θα απονεμηθούν από ένα (1) κύπελλο και τριάντα (30) μετάλλια σε κάθε μία.
Στις δεύτερες ομάδες της τελικής κατάταξης της Γ΄ Φάσης, θα απονεμηθούν τριάντα (30) μετάλλια σε κάθε μία.
Στις τρίτες ομάδες της τελικής κατάταξης της Γ΄ Φάσης θα απονεμηθούν τριάντα (30) μετάλλια σε κάθε μία.
Άρθρο 11: Γενικές Διατάξεις
1.  Στο πρωτάθλημα Παίδων και σε όλες τις φάσεις επιτρέπονται έως και τρεις (3) αλλαγές.
2. Στις φάσεις Β΄, Γ΄ και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στους αγώνες θα εφαρμόζεται:
α) για τους αγώνες των ΝΕΩΝ το άρθρο 20 παρ.9 του Κ.Α.Π., (παράταση - πέναλτι).
β) για τους αγώνες των ΠΑΙΔΩΝ η διαδικασία της εκτέλεσης των πέναλτι, χωρίς την ημίωρη παράταση.
3. Αγώνας, που δεν διεξήχθη, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων και κρίνεται  επαναληπτέος από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., θα διεξάγεται σε ημερομηνία που θα ορίζεται από την Επιτροπή.  Σε αυτή την περίπτωση οι ομάδες πρέπει να ειδοποιούνται τρεις (3) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
4. Οι γηπεδούχες Ενώσεις είναι υπεύθυνες για:
α. την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα
β. τη γνωστοποίηση του προγράμματος των αγώνων στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα και γ. την ενημέρωση στα γήπεδα που πρόκειται αυτοί να διεξαχθούν.
5. Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από παράβολο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Οι εφέσεις από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. με παράβολο πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
6. Σε όλους τους αγώνες οι γηπεδούχες Ενώσεις έχουν την υποχρέωση να ορίζουν γιατρό αγώνα και να εξασφαλίζουν την παρουσία του στον αγώνα.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας.
Εάν, παρά ταύτα, διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 8 παρ.2 εδ. β του Κ.Α.Π..
7. Ειδικότερα, Ενώσεις που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή αγώνων μπαράζ της Α΄ φάσης των ως άνω πρωταθλημάτων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στις αποστολές ιατρική περίθαλψη επί 24ώρου βάσεως.
Άρθρο 12: Εθνικές Ομάδες - Ερασιτέχνες ΠΑΕ
1.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα είναι να έχει ο ποδοσφαιριστής το δικαίωμα να αγωνίζεται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
2. Στους αγώνες κατηγορίας ΝΕΩΝ και σε όλες τις φάσεις, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών των ερασιτεχνικών σωματείων ιδρυτικών των Π.Α.Ε. καθώς και αυτών που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League και της Football League.
4.Στους αγώνες κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ, και σε όλες τις φάσεις, δύνανται να μετέχουν, χωρίς περιορισμό, ποδοσφαιριστές των ερασιτεχνικών σωματείων-ιδρυτικών των ΠΑΕ, καθώς και εκπαιδευόμενοι ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα Υποδομής των ΠΑΕ, καθ' όλη την αγωνιστική περίοδο, χωρίς να θεωρηθεί αντικανονική η συμμετοχή τους.
5.Θα γίνεται, υποχρεωτικώς, δεκτό αίτημα Ένωσης για αναβολή αγώνα, λόγω συμμετοχής τριών (3), τουλάχιστον, ποδοσφαιριστών σε αγώνα Εθνικής Ομάδας, εφόσον αυτοί αποτελούν βασικά στελέχη της μικτής ομάδας και το αίτημα έχει υποβληθεί τρεις (3), τουλάχιστον, μέρες πριν τον αγώνα.
Άρθρο 13: Προνόμια Ν. 4115/2013
Τα πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων ΠΑΙΔΩΝ και ΝΕΩΝ θεωρούνται ως οι ανώτατες κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου περί προνομίων και ευεργετημάτων (ν. 4115/2013), με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση: Το πρωτάθλημα Παίδων αντιστοιχεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων και το πρωτάθλημα Νέων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων.
Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις
Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα, οι Ενώσεις θα απευθύνονται στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Ο., η οποία θα επιλαμβάνεται και όπου κρίνει αναγκαίο θα θέτει τα αντίστοιχα θέματα υπό την κρίση των αρμοδίων οργάνων και του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου