Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 14

Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου