Τρίτη, Μαρτίου 2

Π.Ι.Ν.:Οικονομική ενίσχυση μόνο σε όσα σωματεία συμμετέχουν στα Εθνικά πρωταθλήματα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Σας γνωρίζουμε ότι η επιχορήγηση μετακινήσεων της ΠΙΝ-ΠΕ για Αθλητικά Σωματεία έχει την μορφή εφάπαξ ενίσχυσης συμμετοχής αθλητών μόνο για Εθνικά Πρωταθλήματα.

Χρηματοδοτείται το Σωματείο όχι το άθλημα.
Ο απολογισμός του 2020 και ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να αναγράφει τα έξοδα συμμετοχής του συνόλου των αθλητών σε εθνικά πρωταθλήματα τα οποία ασφαλώς θα εγκριθούν -με γνώμονα την κείμενη νομοθεσία και τις καταστατικές διατάξεις λειτουργίας των σωματείων- από την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευσή τους, όταν οι συνθήκες της πανδημίας επιτρέψουν την διεξαγωγή της. Αυτό συνιστά βάση Νόμου υποχρέωση των σωματείων ούτως ή άλλως.
Το ετήσιο πρόγραμμα αγώνων και μετακινήσεων επισυνάπτεται εφόσον έχει εκδοθεί, κοινοποιηθεί ή αναρτηθεί από τις οικίες Ομοσπονδίες/Φορείς των αθλημάτων στα οποία δραστηριοποιείται ο κάθε σύλλογος. Εάν δεν υπάρχει σχετικό πρόγραμμα -όπως είναι απόλυτα κατανοητό λόγω συγκυριών – μνημονεύεται στην υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ή επιφύλαξη ότι
θα προσκομισθεί, μόλις καταρτισθεί.
Δεν εκτιμάται ότι θα ζητηθούν αλλά παραστατικά εκ των υστέρων της καταβολής της επιχορηγήσεως (τιμολόγια, εισιτήρια επιπλέον των συνημμένων στην αίτηση), με την προϋπόθεση της
ορθότητας και της εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, με γνώμονα την μέχρι τώρα ενημέρωσή μας.
Τα διαδικαστικά της χρηματοδότησης κριτήρια και ποσά θα καθορισθούν προσεχώς.
Με εκτίμηση
Η τμηματάρχης
ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου