Τετάρτη, Μαρτίου 24

Η Γ.Σ. του "Φιλόξενου"

 

΄΄ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ΄΄ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ισόγειο Διοικητηρίου Ζακύνθου                      Ζάκυνθος: 09/03/2021

                          Τ.Κ. 29 100-Ζάκυνθος                                     Αρ. Πρωτ.: 394

ΤΗΛ-ΦΑΞ:      2695048435 / 2695043773

Ιστοσελίδα :    www.filoxenos.net

e-mail:              filoxenos.zakynthos@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦ. :     Σκιαδόπουλος – Παγανοπούλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες ΄΄ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ΄΄ Πρακτικό (398/23-03-2021) Θέμα 3ο: «Αναβολή Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης δια ζώσης- Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων», ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες ΄΄ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ΄΄ καλεί τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού, την Κυριακή 11 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης είναι

1.    Εκλογή Προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα Εργασιών

2.    Έκθεση Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.    Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

4.    Ανακοίνωση Προτεινόμενων Τροποποιήσεων Καταστατικού ΄΄ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ΄΄ Α.Σ. ΑμεΑ για την ένα εναρμόνισή του στο νόμο 4726/2020 και λοιπές τροποποιήσεις.

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση προτεινόμενων τροποποιήσεων Καταστατικού του ΄΄ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ΄΄ Α.Σ. ΑμεΑ με βάση την απαιτούμενη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

6.    Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2020

7.     Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2021

8.    Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού – Έκθεση Πεπραγμένων 2020

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετέχουν και να ψηφίζουν όσα μέλη θα συμπεριληφθούν στον Κατάλογο των μελών του Συλλόγου που θα συνταχθεί και θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Συλλόγου καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του γραφείου όπως αυτά προβλέπονται στο ν.4726/2020 έως 31 Μαρτίου 2021.

Τονίζεται ιδιαιτέρως προς τα μέλη ότι σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, η Τακτική και Καταστατική Γενική  Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό ( άρθρο 15) συνέρχεται την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο.

Σας ευχαριστούμε.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του γραφείου (26950 48435) και στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Προέδρου, κ. Γιάννη Σκιαδόπουλου (6936578508).

Αγαπητοί συνάδελφοι από αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν πρέπει να λείψει κανείς

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας

 

Σκιαδόπουλος Γιάννης       Παγανοπούλου Ιουλία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου