Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 27

ΟΙ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ" ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΣΑΡΡΗ

   Τους στόχους της παράταξης του για την αναβάθμιση του Ελληνικού ποδοσφαίρου, σε περίπτωση που εκλεγεί, κάτι σαν προγραμματικές δηλώσεις απέστειλε στις Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας ο υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές της 6 Οκτώβρη κ. Γ. Σαρρής.
   Ας δούμε τι ακριβώς αναφέρει:

Α. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
1. Ενίσχυση και επέκταση του αυτοδιοίκητου του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία για θέματα δημόσιου συμφέροντος και δημόσιας τάξης.
2. Σαφής και θεσμικά κατοχυρωμένη διαδικασία (και πλαίσιο) επιχορήγησης όλων των μορφών του ποδοσφαίρου απευθείας από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε σε ανταποδοτική βάση με κεντρικό σχεδιασμό.
Η επιχορήγηση θα αφορά είτε ποσοστό από τα έσοδα των ποδοσφαιρικών παιχνιδιών είτε ετήσια πάγια αποζημίωση βάση σχέδιο της Ε.Π.Ο.
3. Αμεση έναρξη του σχεδιασμού αναδιάρθρωσης των εθνικών κατηγοριών, σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Π.Ο., με αιχμή τις κατηγορίες Γ ‘ και Δ’ Εθνική.
4. Κεντρικός σχεδιασμός και σύγχρονες μέθοδοι ανάπτυξης των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Γυναικείο, Σάλας και Άμμου) και χρηματοδότηση τους από την Πολιτεία αλλά και την αγορά και τις εταιρείες.
5. Πλήρης εκμετάλλευση όλων των οικονομικών και πολιτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερεθνικοί ποδοσφαιρικοί οργανισμοί (FIFA-UEFA)αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δια των οργάνων της και των χρηματοδοτικών της πρωτοκόλλων.
6. Δημιουργία ποδοσφαιρικού Μουσείου Ε.Π.Ο.- ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
Β. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Αύξηση της συμμετοχής και ρόλου των Ενώσεων στις διαδικασίες διοίκησης της Ε.Π.Ο.
2. Σταθερή (ποσοτικά και ποσοστιαία) ετήσια χρηματοδότηση τους, με ποσό που θα ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση των αντικειμενικών πάγιων αναγκών τους.
Η Ε.Π.Ο. θα συμμετέχει στη διαδικασία, κατά το μέρος που υπολείπεται από τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης σε μόνιμη βάση.
Σύγχρονα και παραγωγικά κριτήρια κατανομής των επιχορηγήσεων.
Ανάληψη από την Ε.Π.Ο. της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Ενώσεων με την εξής κλίμακα.
Α. Σε ενώσεις έως και 50 σωματεία, κάλυψη μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου.
Β. Σε ενώσεις άνω των 50 σωματείων, κάλυψη μισθοδοσίας δυο υπαλλήλων.
3. Βελτιωμένη χρηματοδότηση των ειδικών πρωταθλημάτων υποδομών (Νέοι-Παίδες κ.λ.π.) και διεύρυνση τους στις διοργανώσεις Γυναικείου Ποδοσφαίρου και Σάλας.
4. Αναδιάταξη της κατανομής εσόδων από τα παράβολα δελτίων υπέρ των Ενώσεων
Σταδιακή μείωση του ύψους των χρηματικών ποινών των σωματείων.
5. Δημιουργία αθλητικών κέντρων στις Ε.Π.Σ. που δεν έχουν, με την σύμφωνη γνώμη της κάθε Ένωσης και αφού προηγηθεί κεντρική συνεννόηση με την εταιρεία κατασκευής για την αποπληρωμή, της υφισταμένης οφειλής.
6. Διεκδίκηση κεντρικής χρηματοδότησης από Ο.Π.Α.Π. και λοιπές ιδιωτικές εταιρείες, για κάλυψη μέρους του κόστους διεξαγωγής των τοπικών πρωταθλημάτων (μετακινήσεις, αθλητικό υλικό, διαιτησία, ιατροί αγώνων).
Διεκδίκηση των αδιάθετων κερδών των τυχερών παιχνιδιών για το Εθνικό ποδόσφαιρο.
7. Από όλα τα επιπλέον έσοδα των ιδίων πόρων της Ε.Π.Ο, ισόρροπη οικονομική μερισματική ενίσχυση προς όλες τις ενώσεις .
8. Επανασχεδιασμός του Συστήματος της Κάρτας Υγείας με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις εμπειρίες μας για την υλοποίηση του-Προώθυση προγράμματος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποδόσφαιρο (Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό).
9. Περαιτέρω βελτίωση των υποδομών λειτουργίας των Ενώσεων (Μηχανογράφηση, εξοπλισμός κ.λ.π.) με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους με δαπάνη της Ε.Π.Ο.
Γ. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. Διεκδίκηση από την πολιτεία ή μέσω κεντρικής συμφωνίας ανταποδοτικού χαρακτήρα, της σταθερής και μόνιμης χρηματοδότησης των ερασιτεχνικών σωματείων από την Ο.Π.Α.Π Α.Ε. και τις ιδιωτικές εταιρείες ποδοσφαιρικών παιχνιδιών, που είναι έτοιμες να δραστηριοποιηθούν στο χώρο μετά την απελευθέρωση που θεσμοθετήθηκε.
2. Επανασχεδιασμός των κριτηρίων χρηματοδότησης με κίνητρο και προτεραιότητα στις υποδομές τους.
3. Σταδιακές παροχές για συγχωνεύσεις σωματείων που προωθούνται από τα ίδια με την σύμφωνη γνώμη τους και εξυπηρετούν την ποδοσφαιρική ανάπτυξη στις περιοχής τους.
4.Κίνητρα για την ίδρυση και ανάπτυξη των νέων μορφών και διοργανώσεων ποδοσφαίρου (Γυναικείο, Σάλας, Άμμος).
5.Ταχείες ενέργειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους του σωματείου (ιματισμός, μετακινήσεις, τραυματισμοί) με καθοριστική συμμετοχή της Ομοσπονδίας για δημιουργία κεντρικών συμφωνιών.
6. Διεκδίκηση από την πολιτεία απαλλαγής των ερασιτεχνικών σωματείων από την υποχρέωση καταβολής φόρων.
Δ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Πλήρης εφαρμογή του Προγράμματος του Εθνικού προπονητή για τις Μεικτές, Προεθνικές και ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
2. Εξεύρεση και διεκδίκηση χώρων για δημιουργία προπονητηρίων και καταλυμάτων για τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
3. Αναδιοργάνωση των πρωταθλημάτων των Μεικτών ομάδων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΘΝΙΚΟΥ προπονητή και τις προτάσεις των ενώσεων.
Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1. Αντιστοίχιση των επαγγελματικών κατηγοριών με βάση τα μεγέθη της αγοράς στην υφιστάμενη οικονομική πραγματικότητα ώστε να είναι βιώσιμες.
2. Συμβολή της Ε.Π.Ο στην μείωση του κόστους λειτουργίας των Π.Α.Ε. (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., ποσοστά γηπέδων, πόροι και τέλη προς τρίτους).
3. Σύγχρονο, ολοκληρωμένο βιώσιμο σχέδιο αδειοδότησης των επαγγελματικών ομάδων σε συνεργασία με την UEFA (financial fair play) και εκπόνηση ειδικού αναλυτικού κανονισμού ποινών.
4. Μεταφορά της πλήρους ευθύνης διεξαγωγής των αγώνων στις Π.Α.Ε.- Αναθεώρηση της σχέσης τους με την Αστυνομία με παράλληλη απαλλαγή ποσοστού παρακράτησης από τα τηλεοπτικά συμβόλαια – Κεντρική διαχείριση τους σε θέματα εταιρειών ιδιωτικής ασφάλειας.
5. Συνολική αναθεώρηση της αθλητικής νομοθεσίας ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Εκπόνηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου αποκλειστικά για το άθλημα που θα προωθεί την εξυγίανση, την ανάπτυξη και την αξιοπιστία του λαμβάνοντας υπ όψιν και τις ιδιαιτερότητες του.
6. Υπογραφή σύμβασης ανταποδοτικού χαρακτήρα με τις εταιρείες ποδοσφαιρικών παιχνιδιών (Ο.Π.Α.Π. και ιδιωτικές) με την εγγυητική συμβολή της Ομοσπονδίας.
7. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τους Συνδέσμους Οπαδών με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία.
ΣΤ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1. Νομική κωδικοποίηση- εκλαΐκευσης όλης της ποδοσφαιρικής νομοθεσίας (καταστατικό- κανονισμοί Ε.Π.Ο.- Κ.Α.Π κλπ).
2. Ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο οργάνων και τρόπου λειτουργίας τους από το διεθνές ποδόσφαιρο.
3. Ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών λειτουργίας των δικαιοδοτικών οργάνων.
4. Αντικειμενική διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς πλήρωση θέσεων- Τελικές αποφάσεις από Δ.Σ. Ε.Π.Ο.
5. Σχολια-ξένος κανονισμός με βάση την νομοθεσίας CAS-FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο.
6. Δημιουργία αρχείου υποθέσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος και πρόσβαση σε αυτό όλων των ενδιαφερόμενων.
Ζ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Πλήρης αποδοχή και ενσωμάτωση στους Κανονισμούς όλων των προβλέψεων FIFA/UEFA για θέματα διαιτησίας (Συμβάσεις, διοίκηση, διαιτησίας, διαδικασίες εξετάσεων, σχολές διαιτητών κ.λ.π.).
2. Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Τμήματος Διαιτησίας.
3. Επέκταση της μηχανογράφησης σε όλο το εύρο της διαιτησίας.
4. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος των «πέντε διαιτητών» σύμφωνα με την κατεύθυνση της UEFA, FIFA.
5. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
6. Ενίσχυση της παρουσίας της Ε.Π.Ο. στις διεθνείς συλλογικές της διαιτησίας (Επιτροπή διαιτησίας UEFA, FIFA).
Η. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ο.
1. Εκσυχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας –Μείωση του λειτουργικού κόστους με παράλληλη μεταφορά πόρων στις Ε.Π.Σ. για την κάλυψη πάγιων αναγκών τους.
2. Διοικητική αναδιάρθρωση Διευθύνσεων- Απορρόφηση τμημάτων και ιδρύσει νέων σε αντιστοιχία με τις Επιτροπές Καταστατικού και τις σύγχρονες ανάγκες τους.
3. Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με απευθείας σύνδεση της Ε.Π.Ο. με τις ενώσεις και μεταξύ αυτών.
4. Νέο-Αποτελεσματικό οργανόγραμμα διοίκησης.
5. Αξιοποίηση-Επέκταση κτιριακής υποδομής.
6. Επέκταση λειτουργιών διεθνούς χαρακτήρα- Με ενισχυμένη παρουσία σε FIFA- UEFA.
Εκμετάλλευση των σημερινών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από το διεθνές ποδόσφαιρο.
7. Αναβάθμιση λειτουργίας Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
Σύγχρονος Κανονισμός Λειτουργίας που θα προωθεί τον επιτελικό ρόλο του συμβουλίου και τον πολιτικό-διοικητικό σχεδιασμό του.
8. Αναβαθμιση λειτουργίας των επιτροπών που προβλέπονται από το Καταστατικό.
Νέος σχεδιασμός- Μεταφορά ευθύνης στην λειτουργία τους - Διεύρυνση της σύνθεσης τους και Δημιουργία Όρων και προϋποθέσεις συνεδριάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου