Πέμπτη, Ιουνίου 16

Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας θα εκδίδονται πλέον οι άδειες αγώνων

Αποτέλεσμα εικόνας για Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

«Χορήγηση αδειών τέλεσης αγώνων»
Σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση αδειών τέλεσης αγώνων θα πραγματοποιείται εφεξής από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ.2671362704-701, fax:2671362712), κατόπιν αίτησης που θα υποβάλλεται από αναγνωρισμένη διοργανώτρια αρχή ή συμμετέχοντα στη διοργάνωση φορέα και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
-Έγκριση οικείας αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής
-Πρόγραμμα αγώνων
-Έγγραφα παραχώρησης της αθλητικής εγκατάστασης από τον ιδιοκτήτη, στα οποία να φαίνεται ότι η εκάστοτε εγκατάσταση  διαθέτει άδεια λειτουργίας και ο αριθμός αυτής.
Η κατάθεση των αιτήσεων  θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων.

                                                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου