Σάββατο, Μαρτίου 19

Συλλυπητήριο ψήφισμα της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. για την απώλεια του Νίκου Πολλάτου

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας - Ιθάκης εκφράζει τη λύπη του για το θάνατο του κ. Νικολάου Πολλάτου, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΣΚΙ και είχε υπηρετήσει το ποδόσφαιρο της Κεφαλονιάς ως παράγοντας σωµατείων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας - Ιθάκης οµόφωνα αποφασίζει:

- Να εκφραστούν συλλυπητήρια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην οικογένειά του.

- Να παραστεί αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη νεκρώσιµη ακολουθία.

- Να κατατεθεί χρηµατικό ποσό αντί στεφάνου στο Ορφανοτροφείο «Σωτήρ» σύµφωνα και µε την επιθυµία της οικογένειάς του.

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου