Τετάρτη, Μαΐου 4

Νέες προτάσεις για το ποδόσφαιρο από το Ι. Δρακάτο


                                    ΙΩΣΗΦ ΔΡΑΚΑΤΟΣ                                                  1/5/2022

               ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ

                              Τηλ. 6942643270                                                 Προς   Μ.Μ.Ε.     


Ριζικά μέτρα για το ποδόσφαιρο

Του Ιωσήφ Δρακάτου:

1.  Διοικητικά

Ι) Ενιαίο καταστατικό Ε.Π.Ο. με τα βασικά για Ε.Π.Ο. - Ε.Π.Σ. - Α.Π.Σ. - Διαιτητές - Προπονητές.

ΙΙ) Ε.Π.Ο. = όλα στην δικαιοδοσία της (στην ουσία όλα τα έχει ήδη), με τη συνεργασία των Α.Π.Σ. - Διαιτητών - Προπονητών που θα έχουν δικά τους Δ.Σ.

ΙΙΙ) Οι Ε.Π.Σ. μετονομάζονται σε Ε.Π. (Ένωση Ποδοσφαίρου) τάδε, π.χ. Ε.Π. Κεφαλονιάς, όπου θα υπόκεινται τα τοπικά Γραφεία των Α.Π.Σ. των διαιτητών και των Προπονητών.

ΙV) Εκλογές όλοι ανά διετία (αρχαιρεσίες 20 - 31 Δεκεμβρίου, έναρξη θητείας από 1/1). Ε.Π.Ο. = Δ.Σ. 13μελές (ένας από κάθε Περιφέρεια εκλεγμένος από τα Α.Π.Σ. της). Ε.Π. - Α.Π.Σ. - Διαιτητές - Προπονητές = Δ.Σ. 5μελές (Πρόεδρος - Α΄ και Β΄ Αντ/δρος - Γραμματέας - Ταμίας, ο καθένας στην ειδικότητά του και συνεργαζόμενοι).

V) Α.Π.Σ. = 20 - 30 μέλη, οι υπόλοιποι χορηγοί.

VI) Κάθε χρόνο (5 έως 10/1) διεξαγωγή Γ.Σ. για Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό για όλους και αν δεν υπάρχει έγκριση από τα 2/3 των μελών τότε θα διενεργούνται άμεσα εκλογές.

VIΙ) Κανένας περιορισμός για μέλος του Δ.Σ. (π.χ. κάποιος που φέτος είναι αθλητής του χρόνου να μπορεί να είναι στη Διοίκηση του Σωματείου).

VIΙΙ) Σε κάθε Δ.Σ. να υπάρχει μέλος με αρμοδιότητα επί των νομικών-αθλητικών-αγωνιστικών ζητημάτων (αναλόγων προσόντων).

ΙΧ) Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π. να πληρώνουν ετήσια συνδρομή όπως και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Π.Σ.

Χ) Τέλος στην άσκοπη γραφειοκρατία. Βιβλία λίγα (η Ε.Π.Ο. τα απαραίτητα, οι υπόλοιποι Ε.Π. - Α.Π.Σ. - Διαιτητές - Προπονητές ένα Γενικό με ετήσιες εγγραφές, και διάφορα ντοσιέ, π.χ. ντοσιέ για Φ.Α.). Μία υπογραφή στα έγγραφα (Προέδρου ή Αντ/δρου). Τα έντυπα λιτά.

2.  Αγωνιστικά - Οικονομικά

Ι) Ετήσιο πρωτάθλημα 1/1 - 31/12 (διάλειμμα Ιούλιο και Αύγουστο). Για 10 μήνες δράση (εάν είναι μικρό το πρωτάθλημα τότε για το υπόλοιπο διάστημα να γίνονται φιλικοί αγώνες, με έναν διαιτητή και ιατρό, προκειμένου να παίζουν όλοι οι αθλητές (οι αγώνες αυτοί θα αποτελούν και αξιολόγηση για το κανονικό πρωτάθλημα).

ΙΙ) Να καταργηθούν οι αριθμοί στην πλάτη της φανέλας και να αναγράφεται μόνο το όνομα του ποδοσφαιριστή, π.χ. Παπαδάτος Χ.

ΙΙΙ) Οι αθλητές να μπορούν να συμμετέχουν από 10 ετών με Αίτηση στην Ε.Π.Ο. η οποία τους βγάζει Αθλητική Ταυτότητα και κάθε χρόνο να μπορούν να πάνε σε όποιο σωματείο επιθυμούν (απλή εγγραφή στη Λίστα - τέλος Δελτία, Μεταγραφές κ.ά.).

ΙV) Λίστα για το πρωτάθλημα (20 - 25 αθλητές), με τα βασικά στοιχεία και μία μικρή φωτογραφία, π.χ. Σπυράτος Διονύσιος του Γερασίμου, 1990, αρ. Ε.Π.Ο. τάδε, φωτογραφία. Τη Λίστα υπογράφουν οι: α΄) Πρόεδρος Ε.Π. β΄) Πρόεδρος Α.Π.Σ. και γ΄) Ιατρός.

V) Όχι πρόστιμα. Μόνο διοικητικές ποινές = τόσο εκτός γηπέδων.

VI) Όχι κρατήσεις από την Ε.Π. - μόνο εισιτήρια από τα Α.Π.Σ.

VIΙ) Ε.Π. = τα βασικά έξοδα (π.χ. γραφεία, υπάλληλοι κλπ.) να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Δήμο (αντί για έκτακτες επιχορηγήσεις) και τις όποιες διαφημίσεις, χωρίς άλλα περιττά έξοδα.

VIΙΙ) Εξοδολόγιο. Α΄) εισιτήρια χωρίς κρατήσεις και αν υπάρχει έλλειμμα να καλύπτεται από το Δ.Σ. (άρα έξοδα = μηδέν), Β΄) Διαιτητές - Ιατρός = 4 Χ 30€ = 120€ (να πληρώνονται στο τέλος του μηνός ανάλογα με τους αγώνες που έχουν συμμετάσχει) και στα πρωταθλήματα υποδομής οι αμοιβές στο μισό = 60€ (να ορίζονται σε όλους τους αγώνες διαιτητές διαμένοντες σε κοντινές από το γήπεδο αποστάσεις και αν χρειάζεται να γίνεται ο αγώνας ακόμα και με 2 διαιτητές).

ΙX) Υποχρεωτική παρουσία παρατηρητών στους αγώνες.

Χ) Όσον αφορά τις Ακαδημίες, να λειτουργούν μόνο από τα σωματεία που δύνανται να οργανώσουν σοβαρά, με διπλωματούχο προπονητή και παρουσία ιατρού (με μηνιαίες συνδρομές των παιδιών προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα του σωματείου).

Υ.Γ. Ε.Π. και Α.Π.Σ. = διαχειριστικό σύστημα = αυτοτροφοδοτούμενα, χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις κ.ά. (με τεχνοκράτες και όχι εικοσαετίας χαχάδες και καλοχαιρετάδες!)._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου