Τετάρτη, Φεβρουαρίου 22

Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Κατάθεση προτάσεων συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με την Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έτους 2023

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικούς-αθλητικούς συλλόγους-σωματεία της Π.Ε  προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση  Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι  φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι την 25 Φεβρουαρίου 2023, για εκδηλώσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι 31 Απριλίου  2023, στη Γραμματεία της Π.Ε Κεφαλληνίας.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Περιφέρεια  δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών της δράσης που ανέρχεται έως το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της, ενώ το υπόλοιπο 50% πρέπει να καλύπτεται από τον ίδιο τον αιτούμενο φορέα η και άλλους συνδιοργανωτές, οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά με το ποσοστό συμμετοχής με το οποίο θα συμμετέχει ο καθένας.

Οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν,  από την Δ/νση Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες και αυτές οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, κυρίως όμως, όσες εμπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η Π.Ι.Ν.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

·         Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση

·         Να είναι ευρείας απήχησης και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς

·         Να καλύπτουν τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού

·         Να συμβάλλουν στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη

·         Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα

·         Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας

        ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

·         Οι σύλλογοι που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Π.Ε. Κεφαλληνίας  και να έχουν επικαιροποιημένο το φάκελό τους,

·      Να έχουν ελεύθερη είσοδο / συμμετοχή για το κοινό και οι φορείς που αιτούνται την συνδιοργάνωση, να μην έχουν έσοδα από αυτές,

·         Να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκρίσεων,

·         Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/ συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά συμμετοχής κάθε συνδιοργανωτή, και τα αιτούμενα είδη/υπηρεσίες από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας  με το εκτιμώμενο κόστος αυτών.

Οι φορείς, καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν:

·         οικονομικά και απολογιστικά στοιχεία (π.χ. τιμολόγια και αποδεικτικά λοιπών δαπανών των δράσεων, αριθμό επισκεπτών/ συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης κ.λ.π.)

·         οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ)

Σκοπός της Π.Ι.Ν. Π.Ε Κεφαλληνίας μέσα από τις συνδιοργανώσεις αυτές είναι η πραγματοποίηση και η προσφορά στο κοινό, ποιοτικών εκδηλώσεων, και σας προσκαλούμε να συμβάλλετε με τη συμμετοχή σας στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου